अार्थिक वर्ष दस्तावेज
आ.वि. तथा रकम फिर्ता सम्वन्धमा, स्थानीयतहहरु सवै, प्रदेश नं.१ 1 month 3 weeks ago ०७६/०७७ 81आवि-रकम-फिर्ता_0.pdf
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन 3 months ago ०७६/०७७ 17-बजेट-कार्यान्वयन-मार्गदर्शन.pdf
प्रदेश नं. १ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम- मोरङ, सुनसरी, संखुवासभा र सोलुखुम्वु 7 months ago ०७५/०७६ मोरङ_0.pdf , संखुवासभा_0.pdf , सुनसरी_0.pdf , सोलुखुम्वु_0.pdf
प्रदेश नं. १ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम- ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा र पाँचथर 7 months ago ०७५/०७६ ताप्लेजुङ_0.pdf , तेह्रथुम_0.pdf , धनकुटा_0.pdf , पाँचथर_0.pdf , भोजपुर_0.pdf
प्रदेश नं. १ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम-इलाम, झापा, उदयपुर, ओखलढुंगा र खोटाङ 7 months ago ०७५/०७६ इलाम.pdf , उदयपुर.pdf , ओखलढुंगा.pdf , खोटाङ.pdf , झापा.pdf
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ 11 months ago ०७५/०७६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली ,२०७५.pdf
प्रदेश तथा स्थानीय तहको विभाज्य कोषका सम्बन्धमा तयार गरिएको कार्यविधि, २०७५ 11 months 1 week ago ०७४/०७५ प्रदेश तथा स्थानीय तहको विभाज्य कोषका सम्बन्धमा तयार गरिएको कार्यविधि.pdf
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 11 months 1 week ago ०७४/०७५ अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४.pdf
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ 11 months 1 week ago ०७४/०७५ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४.pdf

अन्य

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण