शिर्षक दस्तावेज अार्थिक वर्ष मिति
वार्षिक हिसाव भिडान तथा सम्वन्धि निर्देशन 32-इकाई-हिसाव भिडान.pdf ०७८/०७९ 08/12/2021 - 12:58
सरुवा निवेदन पेश गर्ने‍ सम्वन्धी सूचना सरुवा निवेदन.pdf ०७८/०७९ 07/30/2021 - 10:53
बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धि मार्ग दर्शन आ.व. 2078/79 3-मार्गदर्शन.pdf ०७८/०७९ 07/19/2021 - 13:38
बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धि मार्ग दर्शन आ.व. 2078/79 3-मार्गदर्शन.pdf ०७८/०७९ 07/19/2021 - 13:38
जानकारी सम्वन्धमा Jankari Sthaniya Taha_000057.pdf ०७८/०७९ 07/18/2021 - 15:54
137-स्थानीय तह- सवारी करको बाँडफाँडको विवरण 3-24-सवारी-कर.pdf ०७७/०७८ 07/08/2021 - 11:31
3. बैदेशिक श्रोत फुकुवा सम्वन्धमा श्रोत-फुकुवा-3.pdf ०७७/०७८ 06/22/2021 - 16:43
2. बैदेशिक श्रोत फुकुवा सम्वन्धमा श्रोत-फुकुवा-2.pdf ०७७/०७८ 06/22/2021 - 16:42
१. बैदेशिक श्रोत फुकुवा सम्वन्धमा श्रोत-फुकुवा-1.pdf ०७७/०७८ 06/22/2021 - 16:41
बैदेशिक श्रोतको सशर्त अनुदान सम्वन्धमा ०७७/०७८ 06/14/2021 - 14:32

सूचना/जानकारी

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण