शिर्षक दस्तावेज अार्थिक वर्ष मिति
समानिकरण अनुदानको तेश्रो किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा ०७८/०७९ 03/25/2022 - 14:54
मोरङ जिल्लाका ६ स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण, सशर्त र समपुरक अनुदानको प्रथम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा ०७८/०७९ 01/10/2022 - 14:55
मोरङ जिल्लाका निम्न स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण, सशर्त र समपुरक अनुदान हस्तान्तरण सम्वन्धमा स्थानीय तह अनुदान.pdf ०७८/०७९ 12/16/2021 - 12:02
समानिकरण अनुदानको दोस्रो किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा समानिकरण-दोश्रो.pdf ०७७/०७८ 02/10/2021 - 13:13
137-स्थानीयतह-समानिकरण अनुदानको प्रथम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 194-समानिकरण-प्रथम.pdf ०७७/०७८ 09/21/2020 - 16:19
वित्तीय समानिकरण अनुदानको अन्तिम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 137-वित्तीयसमानिकरण अन्तिम.pdf ०७६/०७७ 06/30/2020 - 12:49
स्थानीय तह- समानिकरण अनुदानको तेश्रो किस्ता हस्तान्तरण सम्वन्धमा समानिकरण-तेश्रो-उदयपुर.pdf ०७६/०७७ 06/14/2020 - 15:59
समानिकरण अनुदानको तेश्रो किस्ता हस्तान्तरण सम्वन्धमा समानिकरण-तेश्रो-तेह्रथुम.pdf , समानिकरण-तेश्रो-धनकुटा.pdf , समानिकरण-तेश्रो-सोलुखुम्वु.pdf ०७६/०७७ 06/12/2020 - 14:59
स्थानीय तह- समानिकरण अनुदानको तेश्रो किस्ता निकासा सम्वन्धमा समानिकरण-तेश्रो.pdf ०७६/०७७ 06/11/2020 - 13:04

समानिकरण अनुदान

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण