शिर्षक दस्तावेज अार्थिक वर्ष मिति
मोरङ जिल्लाका ६ स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण, सशर्त र समपुरक अनुदानको प्रथम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा ०७८/०७९ 01/10/2022 - 14:55
मोरङ जिल्लाका निम्न स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण, सशर्त र समपुरक अनुदान हस्तान्तरण सम्वन्धमा स्थानीय तह अनुदान.pdf ०७८/०७९ 12/16/2021 - 12:02
समपुरक अनुदानको प्रथम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 386-समपुरक-प्रथम.pdf ०७७/०७८ 12/15/2020 - 13:36
आ व २०७७।७८ का लागि प्रदेश समपुरक अनुदानमा कार्यान्वयन गर्न छनौट भएका आयोजनाहरु ०७६/०७७ 06/23/2020 - 12:47
समपुरक दोश्रो - जिल्ला तेह्रथुम- रकम हस्तान्तरण समपुरक-दोश्रो-तेह्रथुम.pdf ०७६/०७७ 06/19/2020 - 12:40
स्थानीय तह- समपुरक अनुदानको दोश्रो किस्ता हस्तान्तरण सम्वन्धमा समपुरक-दोश्रो-उदयपुर.pdf ०७६/०७७ 06/14/2020 - 15:58
समपुरक अनुदानको दोश्रो किस्ता हस्तान्तरण सम्वन्धमा समपुरक-तेश्रो-सोलुखुम्वु.pdf ०७६/०७७ 06/12/2020 - 15:01
प्रगति प्रतिवेदनको ढाँचा प्रगति विवरणको ढाँचा.pdf ०७६/०७७ 06/11/2020 - 14:33
स्थानीय तह-समपुरक अनुदानको दोश्रो किस्ता निकासा सम्वन्धमा समपुरक-दोश्रो_0.pdf ०७६/०७७ 06/11/2020 - 13:17

समपुरक अनुदान

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण