शिर्षक दस्तावेज अार्थिक वर्ष मिति
मोरङ जिल्लाका ६ स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण, सशर्त र समपुरक अनुदानको प्रथम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा ०७८/०७९ 01/10/2022 - 14:55
मोरङ जिल्लाका निम्न स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण, सशर्त र समपुरक अनुदान हस्तान्तरण सम्वन्धमा स्थानीय तह अनुदान.pdf ०७८/०७९ 12/16/2021 - 12:02
बैदेशिक श्रोतको सशर्त अनुदान सम्वन्धमा ०७७/०७८ 06/14/2021 - 14:32
मोरङ जिल्लाको ८ स्थानीय तहलाई- शसर्त अनुदानको रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा शसर्त- मोरङ.pdf ०७६/०७७ 06/19/2020 - 12:27
४६ स्थानीय तहहरुलाई शसर्त अनुदानको रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 1205-सशर्त अनुदान.pdf ०७६/०७७ 06/19/2020 - 11:17
स्थानीयतह- सशर्त अनुदानको अन्तिम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा सशर्त-अन्तिम-भोजपुर.pdf , सशर्त-अन्तिम-खोटाङ.pdf ०७६/०७७ 06/15/2020 - 13:34
प्रगति प्रतिवेदनको ढाँचा प्रगति विवरणको ढाँचा.pdf ०७६/०७७ 06/11/2020 - 14:33
सशर्त अनुदानको विवरण सशर्तअनुदान-विवरण.pdf ०७६/०७७ 06/01/2020 - 14:49

सशर्त अनुदान

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण