प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ७ जिल्ला (ताप्लेजुङ पाँचथर झापा धनकुटा खोटाङ सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गा

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण