प्रदेश नं. १ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम- ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा र पाँचथर