२०७९ फागुन मसान्तसम्मको सवारी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा

१० चैत्र २०७९, शुक्रवार

स्थानीय तह मोरङ- अनुदानको दोश्रो किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा

०७ चैत्र २०७९, मङ्गलवार

आ.व. 2079/80 फागुन मसान्त सम्मको मन्त्रालयगत बजेट तथा खर्चको विवरण

०५ चैत्र २०७९, आइतवार

सवारी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा

१२ फाल्गुन २०७९, शुक्रवार

आ.व. 2078/079 को प्रदेश संचितकोषको वार्षिक प्रतिवेदन

१२ फाल्गुन २०७९, शुक्रवार

आ.व. 2079/80 माघ मसान्त सम्मको मन्त्रालयगत बजेट तथा खर्चको विवरण

०२ फाल्गुन २०७९, मङ्गलवार

खर्च कटौति गर्ने सम्बन्धमा ।

२४ माघ २०७९, मङ्गलवार

"मिलेर फालौं भ्रष्टाचारको जालोः सुशासन प्रबर्द्धनमा गरौं हातेमालो"

२२ माघ २०७९, आइतवार

अनुदानको प्रथम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा

०५ माघ २०७९, बिहिवार

भाद्र महिनाको- सवारी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा

०५ माघ २०७९, बिहिवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोश प्रदेश, नेपाल.
Under Construction