शिर्षक दस्तावेज अार्थिक वर्ष मिति
आ.वि. तथा रकम फिर्ता सम्वन्धमा, स्थानीयतहहरु सवै, प्रदेश नं.१ 81आवि-रकम-फिर्ता_0.pdf ०७६/०७७ 09/15/2019 - 15:09
आ.वि. तथा रकम फिर्ता सम्वन्धमा, स्थानीय तहहरु सवै, प्रदेश नं. १ 81आवि-रकम-फिर्ता.pdf ०७६/०७७ 09/15/2019 - 15:06
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन 17-बजेट-कार्यान्वयन-मार्गदर्शन.pdf ०७६/०७७ 07/24/2019 - 11:43
बार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन सम्वन्धमा 4-बार्षिक आब.pdf ०७६/०७७ 07/22/2019 - 13:35
बार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन सम्वन्धमा 4-बार्षिक आब.pdf ०७६/०७७ 07/22/2019 - 13:35
अनुदान फिर्ता सम्बन्धमा अनुदान फिर्ता.pdf ०७६/०७७ 07/21/2019 - 17:21
अनुदान फिर्ता सम्बन्धमा अनुदान फिर्ता.pdf ०७६/०७७ 07/21/2019 - 17:21
आ.रा.का. को कार्यालय कोड परिवर्तन सम्बन्धमा आ.रा.का. को कार्यालय कोड परिवर्तन सम्बन्धमा.pdf ०७६/०७७ 07/21/2019 - 17:20
आ.रा.का. को कार्यालय कोड परिवर्तन सम्बन्धमा आ.रा.का. को कार्यालय कोड परिवर्तन सम्बन्धमा.pdf ०७६/०७७ 07/21/2019 - 17:20
प्रदेश नं. १ अन्तर्गतका सवै स्थानीयतहहरुलाई प्र.ले.नि.का.मार्फत हस्तान्तरण भएका विभिन्न अनुदानहरुको एकमुष्ट विवरण 137-एकमुष्ट.pdf ०७५/०७६ 07/17/2019 - 17:52

सूचना/जानकारी

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण