सूचना/जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
माघ महिना सम्मको संचित कोषको आय व्यय विवरण ०७५/०७६ 02/14/2019 - 15:27
प्रदेश १ आय व्यय प्रारम्भिक प्रतिवेदन -मार्ग महिना २०७५ ०७५/०७६ Mangsir.pdf 12/25/2018 - 15:36
प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको सशर्त अनुदानको पहिलो किस्ताको विवरण संसोधित ०७५/०७६ ससर्त अनुदान वापत वित्तिय हस्तान्तरण हुने रकम सम्वन्धमा संसोधित विवरण.pdf 12/21/2018 - 11:00
प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको सशर्त अनुदानको पहिलो किस्ताको विवरण संसोधित ०७५/०७६ ससर्त अनुदान वापत वित्तिय हस्तान्तरण हुने रकम सम्वन्धमा संसोधित विवरण.pdf 12/21/2018 - 11:00
प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको सशर्त अनुदानको पहिलो किस्ताको विवरण संसोधित ०७५/०७६ ससर्त अनुदान वापत वित्तिय हस्तान्तरण हुने रकम सम्वन्धमा संसोधित विवरण.pdf 12/21/2018 - 11:00