शिर्षक दस्तावेज अार्थिक वर्ष मिति
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम जिल्लागत (इलाम-उदयपुर-तेह्रथुम-भोजपुर-मोरङ-संखुवासभा-सुनसरी) इलाम-उदयपुर-तेह्रथुम-भोजपुर-मोरङ-संखुवासभा-सुनसरी.pdf ०७६/०७७ 02/19/2020 - 13:27
७ जिल्लाका ७१ स्थानीयतहहरुको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्याक्रमको अनुदान -प्नथम किस्ता निकासा सम्वन्धमा 71-स्थानीय तह.pdf ०७६/०७७ 02/18/2020 - 11:02
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ७ जिल्ला (ताप्लेजुङ पाँचथर झापा धनकुटा खोटाङ सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सात जिल्ला.pdf ०७६/०७७ 02/11/2020 - 13:24
निर्वाचन पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको ७ जिल्लाको प्रथम किस्ता अनुदान निकासा सम्वन्धमा निर्वाचनक्षेत्र.pdf ०७६/०७७ 02/10/2020 - 15:43
अनुदान रकमको प्रगति तथा खर्च विवरण सम्वन्धमा 620.pdf ०७६/०७७ 01/30/2020 - 12:40
आ.व.2075/76 को आन्तरिक लेखापरीक्षण बेरुजुको एकीकृत बार्षिक प्रतिवेदन 2075-76-आलेप-बेरुजुको एकीकृत बार्षिक प्रतिवेदन .pdf ०७६/०७७ 01/08/2020 - 12:59
प्रदेश नं. १ - प्रदेश सरकारको आय र व्ययको वार्षिक विवरण सम्वन्धमा आयव्यय-2075.pdf ०७६/०७७ 12/23/2019 - 13:05
स्थानीय विभाज्य कोषबाट बाँडफाँड गरी १३७ स्थानीय तहहरुमा निकासा गरिएको विवरण सवारी-साधन-कर-बाँडफाँड-137.pdf ०७६/०७७ 12/10/2019 - 12:38
स्थानीय विभाज्य कोषबाट बाँडफाँड गरी १३७ स्थानीय तहहरुमा निकासा गरिएको विवरण सवारी-साधन-कर-बाँडफाँड-137.pdf ०७६/०७७ 12/10/2019 - 12:38
स्थानीय विभाज्य कोषबाट बाँडफाँड गरी १३७ स्थानीय तहहरुमा निकासा गरिएको विवरण ०७६/०७७ 12/10/2019 - 12:32

सूचना/जानकारी

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण