शिर्षक दस्तावेज अार्थिक वर्ष मिति
श्री प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय सबै एकीकृत आर्थिक विवरण तयारी सम्बन्धमा । DTCO_0.pdf ०७५/०७६ 07/12/2019 - 13:37
श्री प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय सबै एकीकृत आर्थिक विवरण तयारी सम्बन्धमा । DTCO_0.pdf ०७५/०७६ 07/12/2019 - 13:37
श्री प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय सबै एकीकृत आर्थिक विवरण तयारी सम्बन्धमा । DTCO_0.pdf ०७५/०७६ 07/12/2019 - 13:37
एकीकृत आर्थिक विवरण तयारी स्थानीय तह सबै प्रदेश नं. १ localpdf.pdf , localpdf1.pdf ०७५/०७६ 07/12/2019 - 13:00
एकीकृत आर्थिक विवरण तयारी स्थानीय तह सबै प्रदेश नं. १ localpdf.pdf , localpdf1.pdf ०७५/०७६ 07/12/2019 - 13:00
एकीकृत आर्थिक विवरण तयारी स्थानीय तह सबै प्रदेश नं. १ localpdf.pdf , localpdf1.pdf ०७५/०७६ 07/12/2019 - 13:00
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयतर्फको-सशर्त अनुदानवापत बाँकी रहेको रकम हस्तान्तरण गरिएको सम्वन्धमा आर्थिक.pdf ०७५/०७६ 07/11/2019 - 14:47
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयतर्फको-सशर्त अनुदानवापत बाँकी रहेको रकम हस्तान्तरण गरिएको सम्वन्धमा आर्थिक.pdf ०७५/०७६ 07/11/2019 - 14:47
आनन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयतर्फको-सशर्त अनुदानवापत बाँकी रहेको रकम हस्तान्तरण गरिएको सम्वन्धमा आन्तरिक मामिला.pdf ०७५/०७६ 07/11/2019 - 14:44
आनन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयतर्फको-सशर्त अनुदानवापत बाँकी रहेको रकम हस्तान्तरण गरिएको सम्वन्धमा आन्तरिक मामिला.pdf ०७५/०७६ 07/11/2019 - 14:44

सूचना/जानकारी

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण