शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रदेश सशर्त अनुदानको स्थानीय तहगत कार्यक्रको विवरण ०७६/०७७ प्रदेश सर्शत-अनदानको स्थानीयतहगत-कार्यक्रम.pdf 05/26/2020 - 12:53
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्वन्धि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा ०७६/०७७ 878-COVID-19-रोकथाम.pdf 04/05/2020 - 13:11
दोश्रो चौमासिकसम्मको श्रोत फुकुवा सम्वन्धमा ०७५/०७६ 799-श्रोत फुकुवा.pdf 05/28/2019 - 15:13
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्वन्धमा ०७५/०७६ नि.क्षे.पू.वि.कार्यक्रम_0.pdf 05/24/2019 - 15:01
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम(संचालन) नियमावली, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको नियमावली, २०७५ ०७५/०७६ पूर्वाधार-विकास-नियमावली.pdf 05/24/2019 - 10:25
निकासा फुकुवा सम्वन्धमा ०७५/०७६ 748-निकासा फुकुवा.pdf 05/22/2019 - 14:56

प्रतिवेदन

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण